Het team

Directeur: Yücel Aydemir 

Intern begeleider: Bartien Isik- Smorenburg 

Bovenbouw coördinator: Vacature 

Onderbouw coördinator: Wilke Moerman  

Taal coördinator: Derya Kansu 

Reken coördinator (i.o.): Nesli Yavuz  

Gedrag coördinator (i.o.): Marjan van der Vegte  

Lees coördinatoren: Ilse Doelman & Sanae Laaraari  

 

Administratie: Debby Korver 

Conciërge: Irma Keijser 

 

Leerkrachten

Groep 1: Wilke Moerman

Groep 2 A: Ilse Doelman & Derya Kansu

Groep 2B: Mirjam Hibma & Derya Kansu

Groep 3: Saadia El Filali & Daphne vd Eijk

Groep 4A: Anne vd Bosch

Groep 4B: Omar Mazian & Aysenur Fidan

Groep 5: Nesli Yavuz & Omar Mazian

Groep 6: Marjan vd Vegte & Joep Naber

Groep 7: Deya Demirci & Lisa Oudenalder

Groep 8: Hasan Amzir

Gymleerkracht: Ayo Pater

 

Leraar ondersteuners

Fatima Bundab

Judith Kok

Sanae Laaraari

Joep Naber