Utrechtse Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van ons allemaal. De Da Costa Basisschool is dit jaar gestart om de verkeerseducatie en de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren.